Tagged: phương trình logarit, pp đưa về cùng cơ số