50 Bài tập trắc nghiệm các định nghĩa vectơ chương 1 hình học 10

Các định nghĩa liên quan vectơ trong chương 1 hình học lớp 10 mà các em được học như: Vectơ là gì? Tổng hai vectơ, hiệu hai vectơ, vectơ đối, hai vectơ cùng phương, hai vectơ cùng hướng…

Câu 1: Véctơ là một đoạn thẳng:

A. Có hướng.                                                        B. Có hướng dương, hướng âm.

C. Có hai đầu mút.                                                D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Câu 2: Hai véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

A. Hai véc tơ bằng nhau.                                   B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ cùng hướng.                                 D. Hai véc tơ cùng phương.

Câu 3: Hai véctơ bằng nhau khi hai véctơ đó có:

A. Cùng hướng và có độ dài bằng nhau. B. Song song và có độ dài bằng nhau.

C. Cùng phương và có độ dài bằng nhau.    D. Thỏa mãn cả ba tính chất trên.

Xem thêm bài giảng:

Câu 4: Nếu hai vectơ bằng nhau thì :

A.  Cùng hướng và cùng độ dài.                B.  Cùng phương.   

C.  Cùng hướng.                                           D.  Có độ dài bằng nhau.                    

Câu 5: Điền từ thích hợp vào dấu (…) để được mệnh đề đúng. Hai véc tơ ngược hướng thì  …

A. Bằng nhau.      B. Cùng phương.         C. Cùng độ dài.       D. Cùng điểm đầu.

Câu 7: Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Có duy nhất một vectơ cùng phương với mọi vectơ.

B. Có ít nhất 2 vectơ cùng phương với mọi vectơ.

C. Có vô số vectơ cùng phương với mọi vectơ.

D. Không có vectơ nào cùng phương với mọi vectơ.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hai vectơ không bằng nhau thì độ dài của chúng không bằng nhau.

B. Hai vectơ không bằng nhau thì chúng không cùng phương.

C. Hai vectơ bằng nhau thì có giá trùng nhau hoặc song song nhau.

D. Hai vectơ có độ dài không bằng nhau thì không cùng hướng.

Câu 14: Chọn khẳng định đúng.

A. Hai véc tơ cùng phương thì bằng nhau.

B. Hai véc tơ ngược hướng thì có độ dài không bằng nhau.

C. Hai véc tơ cùng phương và cùng độ dài thì bằng nhau.

D. Hai véc tơ cùng hướng và cùng độ dài thì bằng nhau.

Câu 29: Chọn khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau :

A. Vectơ là một đoạn thẳng có định hướng.

B. Vectơ không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.

C. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

D. Cả A, B, C đều đúng.

TẢI XUỐNG

SUB ĐĂNG KÍ KÊNH GIÚP THẦY NHÉ

Chia sẻ lên mạng xã hội:

HOCTOAN24H

Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog của mình. Hãy tặng HOCTOAN24H.NET 1 like + 1 lời động viên nếu thấy bài viết có ích với bạn. Chia sẻ với mục đích: "Cho đi là nhận"

Có thể bạn sẽ thích...

Bạn hãy đặt câu hỏi và thảo luận đúng chuyên mục bài giảng.Thảo luận lịch sự, có văn hóa, gõ đầy đủ ý nghĩa bằng tiếng việt có dấu để tránh trường hợp thảo luận của bạn bị xóa mà không rõ lý do. Xin cám ơn!

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

error: Xin lỗi đã làm phiền bạn !!