Category: Đại số 11

1

Cách tính đạo hàm của hàm phân thức hữu tỉ

Để tính đạo hàm của hàm phân thức hữu tỉ thì các bạn sử dụng chung một công thức: $\left(\dfrac{u}{v}\right)’=\dfrac{u’.v-u.v’}{v^2}$ Một số dạng đặc biệt của hàm phân thức: $ \left (\dfrac{1}{x}\right)’=\dfrac{-1}{x^2}$; $ \left...

0

Tính đạo hàm của hàm số mũ

Bài giảng này thầy chia sẻ với các bạn cách tính đạo hàm của hàm số mũ. Tuy nhiên trong ví dụ dưới đây không chỉ áp dụng mỗi đạo hàm của hàm số...

error: Xin lỗi đã làm phiền bạn !!