Category: Phép biến hình

phép biến hình, phép đồng dạng,phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự

error: Xin lỗi đã làm phiền bạn !!