Hoctoan24h.net | Blog Học Toán THPT

1

Cách tính đạo hàm của hàm phân thức hữu tỉ

Để tính đạo hàm của hàm phân thức hữu tỉ thì các bạn sử dụng chung một công thức: $\left(\dfrac{u}{v}\right)’=\dfrac{u’.v-u.v’}{v^2}$ Một số dạng đặc biệt của hàm phân thức: $ \left (\dfrac{1}{x}\right)’=\dfrac{-1}{x^2}$; $ \left...

error: Xin lỗi đã làm phiền bạn !!