Hoctoan24h.net | Blog Học Toán THPT

hai vecto bang nhau, hoctoan24h.net, video học toán miễn phí 0

Chứng minh hai véctơ bằng nhau – p1

Đây là video đầu tiên về véctơ, bài tập thầy muốn giới thiệu trong video này cũng đơn giản và cơ bản. Mục đích là giúp các bạn cảm thấy véctơ là một phần học...

error: Xin lỗi đã làm phiền bạn !!