Tagged: hiệu của hai vectơ

hinh binh hanh-phep tru vecto 30

Cách xác định hiệu của hai vectơ

Trong bài giảng hôm nay thầy gửi tới các bạn cách xác định hiệu của hai vectơ, của nhiều vectơ. Cũng như trong bài giảng trước, để xác định được hiệu của hai vectơ...

error: Xin lỗi đã làm phiền bạn !!