trang này mới

Có 2 hình thức học tập để các em lựa chọn:

 1. Học riêng theo cá nhân hay riêng theo nhóm học tập của các em đăng kí.
 2. Học theo lớp học do thầy sắp xếp dựa vào đơn đăng kí của các em, dựa vào năng lực trình độ của các em để xếp lớp.

Chú ý:

 • Nếu em nào đăng kí sau, sẽ phải học đuổi chương trình thì mới vào lớp được. Hình thức này sẽ rất tốn kém về cả thời gian và tiền bạc.

Thời gian học:

 • Mỗi ca học có thời gian là: 2 -> 2.5h
 • 1 tuần học từ 2 tới 3 buổi (tùy nhu cầu cầu của các em)
 • Các em sẽ học vào các ca từ 2h-4h30 hoặc 5h-7h30 hoặ
 • Có 2 hình thức học tập để các em lựa chọn:
  1. Học riêng theo cá nhân hay riêng theo nhóm học tập của các em đăng kí.
  2. Học theo lớp học do thầy sắp xếp dựa vào đơn đăng kí của các em, dựa vào năng lực trình độ của các em để xếp lớp.

  Chú ý:

  • Nếu em nào đăng kí sau, sẽ phải học đuổi chương trình thì mới vào lớp được. Hình thức này sẽ rất tốn kém về cả thời gian và tiền bạc.

  Thời gian học:

  • Mỗi ca học có thời gian là: 2 -> 2.5h
  • 1 tuần học từ 2 tới 3 buổi (tùy nhu cầu cầu của các em)
  • Các em sẽ học vào các ca từ 2h-4h30 hoặc 5h-7h30 hoặCó 2 hình thức học tập để các em lựa chọn:
   1. Học riêng theo cá nhân hay riêng theo nhóm học tập của các em đăng kí.
   2. Học theo lớp học do thầy sắp xếp dựa vào đơn đăng kí của các em, dựa vào năng lực trình độ của các em để xếp lớp.

   Chú ý:

   • Nếu em nào đăng kí sau, sẽ phải học đuổi chương trình thì mới vào lớp được. Hình thức này sẽ rất tốn kém về cả thời gian và tiền bạc.

   Thời gian học:

   • Mỗi ca học có thời gian là: 2 -> 2.5h
   • 1 tuần học từ 2 tới 3 buổi (tùy nhu cầu cầu của các em)
   • Các em sẽ học vào các ca từ 2h-4h30 hoặc 5h-7h30 hoặ

SUB ĐĂNG KÍ KÊNH GIÚP THẦY NHÉ

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

error: Xin lỗi đã làm phiền bạn !!