Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn và vuông góc với đường thẳng

Bài toán 1: Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C): $x^2+y^2-4x+8y-5=0$ và vuông góc với đường thẳng $3x-4y+5=0$

Hướng dẫn:

Tọa độ tâm I của đường tròn (C) là: $I(2;-4)$

Bán kính của đường tròn (C) là: $R=\sqrt{2^2+(-4)^2+5}=5$

Vì tiếp tuyến ($\Delta$) của đường tròn (C) vuông góc với đường thẳng (d) $3x-4y+5=0$ nên vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) là vectơ pháp tuyến của đường thẳng ($\Delta$)

Vectơ chỉ phương của (d) là: $\vec{u_d}=(4;3)$ => vectơ pháp tuyến của đường thẳng $\Delta$ là: $\vec{n_{\Delta}}=(4;3)$

Đường thẳng $\Delta$ có phương trình là: $4x+3y+c=0$

Vì đường thẳng $\Delta$ là tiếp tuyến của đường tròn (C) nên khoảng cách từ tâm I của đường tròn (C) tới đường thẳng $\Delta$ bằng bán kính R của đường tròn (C).

Ta có: $d(I;\Delta)=\dfrac{|4.2+3(-4)+c|}{\sqrt{4^2+3^2}}=5$

=> $\dfrac{|c-4|}{\sqrt{25}}=5$

=> $\dfrac{|c-4|}{5}=5$

=> $|c-4|=25$

=> $\left [\begin{array}{ll}c-4=25\\c-4=-25\end{array}\right.$

=> $\left [\begin{array}{ll}c=29\\c=-21\end{array}\right.$

Vậy phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) là:

$4x+3y-21=0$ và $4x+3y+29=0$

Bài toán 2: Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C): $(x-2)^2+(y+3)^2=16$ và vuông góc với đường thẳng $x-4y+5=0$

Tọa độ tâm I của đường tròn (C) là: $I(2;-3)$

Bán kính của đường tròn (C) là: $R=4$

Vì tiếp tuyến ($\Delta$) của đường tròn (C) vuông góc với đường thẳng (d) $x-4y+5=0$ nên vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) là vectơ pháp tuyến của đường thẳng ($\Delta$)

Vectơ chỉ phương của (d) là: $\vec{u_d}=(4;1)$ => vectơ pháp tuyến của đường thẳng $\Delta$ là: $\vec{n_{\Delta}}=(4;1)$

Đường thẳng $\Delta$ có phương trình là: $4x+y+c=0$

Vì đường thẳng $\Delta$ là tiếp tuyến của đường tròn (C) nên khoảng cách từ tâm I của đường tròn (C) tới đường thẳng $\Delta$ bằng bán kính R của đường tròn (C).

Ta có: $d(I;\Delta)=\dfrac{|4.2-3+c|}{\sqrt{2^2+(-3)^2}}=4$

=> $\dfrac{|c+5|}{\sqrt{13}}=4$

=> $|c+5|=4\sqrt{13}$

=> $\left [\begin{array}{ll}c+5=4\sqrt{13}\\c+5=-4\sqrt{13}\end{array}\right.$

=> $\left [\begin{array}{ll}c=4\sqrt{13}-5\\c=-4\sqrt{13}-5\end{array}\right.$

Vậy phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) là:

$4x+y+4\sqrt{13}-5=0$ và $4x+y-4\sqrt{13}-5=0$

SUB ĐĂNG KÍ KÊNH GIÚP THẦY NHÉ

Chia sẻ lên mạng xã hội:

HOCTOAN24H

Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog của mình. Hãy tặng HOCTOAN24H.NET 1 like + 1 lời động viên nếu thấy bài viết có ích với bạn. Chia sẻ với mục đích: "Cho đi là nhận"

Có thể bạn sẽ thích...

Bạn hãy đặt câu hỏi và thảo luận đúng chuyên mục bài giảng.Thảo luận lịch sự, có văn hóa, gõ đầy đủ ý nghĩa bằng tiếng việt có dấu để tránh trường hợp thảo luận của bạn bị xóa mà không rõ lý do. Xin cám ơn!

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

error: Xin lỗi đã làm phiền bạn !!