Author: HOCTOAN24H

tong cua hai vecto 17

Cách xác định tổng của hai vectơ

Các bạn nên xem trước bài giảng: Các khái niệm cơ bản liên quan vectơ Bài giảng hôm nay thầy muốn hướng dẫn các bạn cách xác định tổng của hai vectơ, tổng của...

112

Các khái niệm liên quan vectơ

Trong chương trình học lớp 10 chúng ta bắt đầu làm quen với một khái niệm rất mới đó là vectơ. Rất nhiều bạn học sinh khi học ở THCS đã là một học sinh...